Stypendia zagraniczne

Stypendia zagraniczne

Istniejej wiele możliwości wyjazdu wyjazdu na stypendia zagraniczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Począwszy od najpopularniejszego LLP Erasmus, który obejmuje całą Unię Europejską i 6 innych państw, poprzez ogólnoświatowy Program Erasmus Mundus, środkowoeuropejski CEEPUS, atrakcyjny, choć mniej znany Fundusz Wyszehradzki oraz umowy bilateralne i stypendia rządowe oferowane przez konkretne państwa. Wyjazdy mogą być półroczne, roczne, czasem nawet 2-letnie!!! Różnią się nie tylko miejscem na mapie, ale i wysokością stypendium, elastycznością programu oraz wymaganiami rekrutacyjnymi. :)

Chciałbys wyjechać a jednoczesnie zostać w Polsce? System mobilności studenckiej MOST oferuje półroczne i roczne wymiany w ramach 19 uniwersytetów polskich. Program wzorowany jest na LLP Erasmus, z dużym naciskiem na indywidualny dobór zajęć przez studenta!

Zachęcamy też do udziału w praktykach zagranicznych. Zarówno te oferowane przez Erasmusa, jak i organizowane przez AIESEC, które stanowią ciekawą alternatywę dla zwyczajnych praktyk studenckich.

A teraz krótko o każdym z tych programów:

LLP Erasmus
Oferta stypendiów w Centrum Europejskim jest kierowana do studentów I i II stopnia. Rekrutacja na wyjazdy stypendialne odbywa się w styczniu i lutym w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd. Z umów jednostki z uczelniami europejskimi może skorzystać nie tylko student danej jednostki, ale także pozostali studenci Uniwersytetu Warszawskiego – tzw. cudza umowa. Zgodę na objęcie studenta cudzą umową muszą wyrazić koordynatorzy Erasmusa na obu jednostkach. Wyjazd możliwy jest na pół roku lub rok w zależności od uczelni przyjmującej. Do rekrutacji można przystąpić po I roku studiów, ponieważ jednym z wymaganych dokumentów kwalifikujących studenta do otrzymania stypendiów jest średnia ocen z całego roku.

Lista uczelni pratnerkich Centrum Europejskiego UW znajduje się na stronie.

Erasmus Mundus

MOST