Praktyki studenckie

Każdy student  ma obowiązek wykonania praktyk do końca drugiego roku studiów licencjackich!

Minimalny wymiar godzin umożliwiający zaliczenie praktyk to 120h !

Dzięki nim można zdobyć praktyczne umiejętności w interesującym Cię obszarze. Można je odbywać w jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, organizacjach międzynarodowych, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Jeśli masz wątpliwości, czy praktyki, które chcesz podjąć kwalifikują się do zaliczenia, najlepiej skieruj pytanie do

Pełnomocnik dyrektora ds. praktyk.

Praktyki w CE

Zaliczenia praktyk można dokonać poprzez aktywność w ramach działających z !CE: 

 • Samorządu Studentów !CE
 • Koła Naukowego ‚Europa Nova’
 • Redakcji gazetki „Centrum Europa Świat”
 • FotoKoła CE
 • Zapraszamy serdecznie!

  Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest UW.

  Za działania zgodne z profilem studiów i zaliczające praktyki uznaje się:

  • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
  • prace redakcyjne i wydawnicze na rzecz Uniwersytetu lub/i jednostki,
  • udział w akcjach promujących Uniwersytet lub/i jednostkę,
  • udział w pracach komisji stypendialnej, i innych,

  Wzory wymaganych dokumentów będących podstawą do zaliczenia praktyk znajdziecie na stronie

  Baza Praktyk Zewnętrznych

  w budowie!