Pigułka informacji o zasadach studiowania

Studia, o czym każdy na pewno się przekona, przebiegają innym rytmem niż nauka w Liceum :)

Pierwszą różnicą jest długość trwania zajęć, która wynosi na studiach 1,5 godziny zegarowej.
Ponadto zajęcia można podzielić ze względu na ich rodzaj. Tak wyróżniamy:

Wykłady-przeznaczone są dla wszystkich studentów na danym roku, najczęściej mają formę monologu wykładowcy, obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.  Trzeba jednak uważać, gdyż część wykładowców promuje studentów  chodzących na wykłady.

Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć na uczelni odbywający się w małych około 30-osobowych grupach . Pogłębiają wiedzę zdobywaną na wykładach, często bazują na wiedzy wynikającej z tekstów polecanych przez prowadzącego do lektury na kolejne zajęcia. Są to zajęcia obowiązkowe.

Lektoraty- są to zajęcia językowe, które sposobem prowadzenia i tematyką zbliżone są do lekcji z języka prowadzonych w Liceach. Lektoraty maja pomóc studentom w opanowaniu języka w stopniu, który umożliwi zdanie z niego egzaminu na poziomie B2. Wśród języków nauczanych na ‚uniwersytecie są niemalże wszystkie bardziej znaczące języki świata.

WF-y - to zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe. Na zajęcia zapisujemy się wedle własnych upodobań. Oferta uniwersytetu jest bardzo bogata i zawiera zajęcia od aerobiku, przez koszykówkę po jazdę konną.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie(tzw. OGUNy) – są to zajęcia  o bardzo różnorodnej tematyce. Mają one na celu poszerzyć wiedzę studentów w dziedzinach nie objętych regularnym programem studiów oraz zwiększyć kompetencje i wszechstronność studentów. Zajęcia te są prowadzone przez wszystkie jednostki uniwersyteckie. Studenci studiów licencjackich na kierunku europeistyka muszą zaliczyć 180 godzin wykładów ogólnouniwersyteckich (6 wykładów po 30 godzin). Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka są zobowiązani zaliczyć 90 godzin wykładów ogólnouniwersyteckich (3 wykłady po 30 godzin).

Liczba godzin lektoratów, WF-ów oraz OGUNów, którą musicie wyrobić w konkretnym semestrze podana jest w
PROGRAMIE STUDIÓW . Bardzo ważne, abyście zwrócili na to uwagę, gdyż często zdarza się, że ktoś nie zapisał się na zajęcia w terminie bądź wybrał za małą liczbę godzin, co skutkowało potem wpisem warunkowym(płatnym) i koniecznością zaliczania tego przedmiotu w kolejnych semestrach. Można również nadrobić zajęcia, czyli w jakimś semestrze wyrobić ich więcej, niż zakłada program studiów np. OGUNów. Dzięki temu w kolejnych semestrach zostanie do zaliczenia mniej zajęć.

REJESTRACJE

OGUNy – Najlepiej zapoznać się wcześniej z proponowaną ofertą i zapisywać się od razu po otwarciu rejestracji, gdyż na najciekawsze zajęcia miejsca szybko znikają (w ciągu kilku minut) i później ciężko jest ułożyć swój plan zajęć. Przy wykładach do wyboru zwracajcie uwagę, jakiego typu będą to zajęcia i ile godzin obejmują.

15h – zajęcia odbywają się przez jedną połowę semestru albo raz na 2 tygodnie,
30h -zajęcia raz w tygodniu, 60h – zajęcia 2 razy w tygodniu.

Na ĆWICZENIA zapisujecie się na wydziałowym USOSie pod adresem:
https://usosweb.dak.uw.edu.pl, tu
Zajęcia macie określone, wybieracie sobie po prostu grupy ćwiczeniowe, do których chcielibyście uczęszczać. Zapisy mają charakter „kto pierwszy ten lepszy”!

Na LEKTORATY, WF oraz OGUN zapisujecie się na ogólnouniwersyteckim USOSie pod adresem  –  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl.
Lektoraty oraz OGUNy można realizować również w trybach: półinternatowym oraz internetowym, ale lepiej uważać! Często zajęcia internetowe wymagają większego nakładu pracy niż te standardowe.

Przed zapisem na lektorat musicie wypełnić test poziomujący, który znajduje się na platformie COME UW w zakładce testy poziomujące. Jego wynik nie ma żadnego wpływu na rejestrację, jest jedynie sugestią dla Was. Jednakże bez wypełnienia tego testu nie możecie się zarejestrować na lektorat! Wypełnij test tak żeby nie spóźnić się na rejestrację. Miejsca szybko znikają!

W trakcie studiów I stopnia musicie zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2. Lektoraty nie mają wpływu na język, z którego ten egzamin będziecie zdawać. W praktyce oznacza to, iż możecie się zapisać na japoński, a egzamin zdawać z języka angielskiego. Jeżeli zapisaliście się na jakiś przedmiot, jednakże po pewnym czasie stwierdzicie, że chcecie coś zmienić, to możecie dokonać przetasowań w trakcie drugiej tury rejestracji, która odbędzie się w październiku (w ramach dostępnych miejsc). Oczywiście wypisanie się z zajęć powoduje automatyczny powrót żetonów na Wasze konto. W styczniu czeka Was rejestracja na kolejny semestr – UWAGA: USOS automatycznie przedłuża wam zapis na lektorat na kolejny semestr, jeżeli chcecie zmienić język bądź grupę to musicie się z niej wyrejestrować i zapisać na inne zajęcia. Natomiast na WF oraz OGUNy rejestracja rozpoczyna się od początku.
Terminy rejestracji podane są w USOSie, oraz każdorazowo rozsyłane przez dziekanat.

Bardziej szczegółowe informacje i regulacje prawne dotyczące studiowania na Uniwersytecie Warszawskim znajdziecie w Regulaminie studiów

PODANIE O AKADEMIK

Na złożenie wniosku o akademik macie czas do 7 dni od złożenia dokumentów rekrutacyjnych na wydział. W tym celu należy do dziekanatu dostarczyć wniosek wraz z pełną dokumentacją. Wniosek znajdziecie w serwisie studenckim, w zakładce „akty prawne”.

Dokumenty potrzebne do złożenia podania:

 •  dokumenty świadczące o liczbie członków rodziny (zaświadczenie o zameldowaniu)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach w poprzednim roku podatkowym wszystkich członków rodziny i studenta (informacja o: dochodzie brutto, podatku, składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Osoby, które nie otrzymywały dochodu dostarczają zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze.
 • zaświadczenie o  dochodach  niepodlegających  opodatkowaniu  np.  zasiłki  chorobowe, alimenty, bezzwrotna pomoc zagraniczna
 • w przypadku rolników – zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach rolniczych
 • inne dokumenty – konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta
 • w przypadku uczącego się rodzeństwa – zaświadczenia ze szkół

O STYPENDIACH

Studenci mogą starać się o uzyskanie stypendiów na Uniwersytecie. Stypendia naukowe jeszcze Was nie dotyczą, gdyż należy ukończyć pierwszy rok studiów by móc je otrzymywać – są one przyznawane „z urzędu”. O pozostałe stypendia, podobnie jak o akademik, należy się starać składając odpowiednie podania.  Również one są dostępne na naszym serwisie studenckim.

Wymagane daty zostaną podane do wiadomości publicznej dopiero na początku października przez Komisję Stypendialną CE. Stypendia, które możecie uzyskać to socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, sportowe oraz jednorazowe zapomogi losowe. Ich kwoty zmieniają się rok rocznie, w zależności od dotacji MNiSW. Zaświadczenia potrzebne przy składaniu wniosków są podobne jak przy podaniu o akademik.  Ich szczegółowa lista znajduje się w serwisie studenckim i w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

Przewodniczącą KS jest Paulina Strąk.

WAŻNE STRONY

1. Strona wydziału – www.ce.uw.edu.pl

Pojawiają się na nim informacje od dziekanatu, ogłoszenia o praktykach, odwołanych zajęciach,
W serwisie umieszczone są tak ważne kwestie jak:

 • plany zajęć
 • programy studiów
 • USOS
 • Erasmus
 • Komisja Stypendialna
 • obowiązujące akty prawne
 • harmonogram sesji
 • linki do najważniejszych uniwersyteckich stron

2. Strona samorządu – www.centrumeuropejskie.pl/

Na tej stronie znajdziecie informacje z życia studenckiego, terminarz wydarzeń wydziałowych czy wnioski do komisji stypendialnej. Zawsze znajdziecie też dane kontaktowe do Waszych aktualnych przedstawicieli.

3. Facebook – www.facebook.com/samorzad.ce

Po dostaniu się na studia dodajcie nas do znajomych a my dodamy was do grupy waszego roku;) Warto być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje! Jeżeli nie macie jeszcze konta to załóżcie je niezwłocznie, gdyż może ominąć Was wiele ważnych informacji. Poza tym to właśnie tam na Wasze pytania z chęcią odpowiedzą starsi studenci.

4. Skrzynka mailowa

Praktykowanym zwyczajem jest utworzenie grupy dyskusyjnej / skrzynki email / chomika, gdzie gromadzone są materiały, slajdy i inne pomoce naukowe. Pozwala to też na przesyłanie wzorów prac zaliczeniowych, materiałów od wykładowców czy zdjęć ze wspólnych imprez.

5. Chomik z materiałami – http://chomikuj.pl/CEuropeistyka08

Tu znajdziecie część materiałów przydatnych do zdania egzaminów, prezentacje z zajęć, skrypty oraz fragmenty książek. Materiały tez zebrał rocznik 08’ wiec cześć z nich mogła ulec zmianie;)