O studiach w !CE

Program studiów europejskich w !CE można podzielić na trzy moduły:

przedmioty społeczno-politologiczne, wiedzy ekonomicznej i prawnej.

Są one rozwijane na poszczególnych latach studiów: licencjackich i magisterskich. Obejmują między innymi problematykę stosunków międzynarodowych, systemów politycznych i społecznych, administracji publicznej, współczesnych i historycznych idei europejskich, kultury i relacji międzyludzkich w dużych i małych strukturach społecznych.

Społeczno-politologiczna analiza problematyki europejskiej wymaga również wiedzy ekonomicznej i prawnej. Znajomość podstaw ekonomii i prawa (przede wszystkim wspólnotowego i gospodarczego) umożliwia studentom zrozumienie między innymi dokumentów unijnych z dziedziny gospodarki i prawa, historii i obecnego kształtu międzynarodowych stosunków gospodarczych, przebiegu liberalizacji gospodarki europejskiej i jej społecznych skutków, relacji handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi.

Zasady studiowania obowiązujące w Centrum Europejskim znajdziecie w Uchwale pojętej przez Radę

Podstawowe informacje dla studentów UW i CE UW:

 • Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku akademickiego ustalonym przez Rektora UW.
 • Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań oraz zaliczeń określonych w programie studiów.
 • Obecność na warsztatach, konwersatoriach i seminariach jest obowiązkowa. W semestrze student ma prawo do dwóch (usprawiedliwionych lub nie) nieobecności o ile prowadzący nie ustanowi inaczej.
 • Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu.
 • Podania dotyczące przepisania zaliczeń lub egzaminów z innych wydziałów, instytutów, uczelni należy kierować do Z-cy Dyrektora ds. Studenckich na początku roku akademickiego.
 • Studenckie konta pocztowe:
  Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW, w celu usprawnienia przepływu informacji, wszyscy studenci proszeni są o zakładanie kont pocztowych w domenie „student.uw.edu.pl”.
 • Procedura rezygnacji z zajęć.
  Zgodnie z § 17 ust. 7 Regulaminu Studiów na UW, studenci mają prawo do rezygnacji z zajęć raz w toku studiów licencjackich i raz na studiach magisterskich. Zarządzenie nr 11 Rektora UW podaje dokładną procedurę rezygnacji z zajęć: „Student, który zamierza skorzystać z prawa rezygnacji z zajęć, składa podanie o wyrejestrowanie z zajęć, wykorzystując moduł Podania w USOSweb. Pozytywnie może być rozpatrzone tylko podanie spełniające warunki określone w § 17 ust. 7 Regulaminu Studiów na UW”.
 • Złożone w USOSwebie podanie należy wydrukować i podpisane dostarczyć do sekretariatu studiów.

Masz jakieś pytanie? Napisz do nas!